Publicaties
 
 
Nieuwsbrief 6       Nieuwsbrief uitgave 6 - maart 2019                   

Hierin onder meer:
  • introductie nieuwe directeur;
  • nieuwe voorzitter beleggingscommissie;
  • premieafspraken met werkgevers per 1 januari 2019.
 
 
Nieuwsbrief 5         Nieuwsbrief uitgave 5 - september 2018                   

Hierin onder meer:
  • economie en financiële markten;
  • deelnemersvergaderingen 2018;
  • een woord namens de visitatiecommissie.
 
 
Nieuwsbrief 4   Nieuwsbrief uitgave 4 - maart 2018              

Hierin onder meer:
  • toekomstvisie en strategie;                                    
  • wijziging pensioenreglement per 1 januari 2018;
  • nieuwe privacywetgeving.