Publicaties
 
 
Nieuwsbrief 10 Nieuwsbrief uitgave 10 - april 2021           

Hierin onder meer:
  • scenariobedragen bij uw pensioenoverzicht;
  • Wet waardeoverdracht klein pensioen;
  • wijziging statuten en pensioenreglement.                  
 
 
Nieuwsbrief 9 Nieuwsbrief uitgave 9 - oktober 2020           

Hierin onder meer:
  • herinrichting Mijn SPX-omgeving;
  • samenwonen en partnerpensioen;
  • deelnemersvergadering 2020.                                  
 
 
Nieuwsbrief 8         Nieuwsbrief uitgave 8 - april 2020                   

Hierin onder meer:
  • introductie nieuwe voorzitters bestuur en beleggingsadviescommissie;
  • samenstelling verantwoordingsorgaan per 1 januari 2020;
  • wijziging pensioenreglement per 1 januari 2020.