Publicaties
 
 
Nieuwsbrief 11         Nieuwsbrief uitgave 11 - oktober 2021                   

Hierin onder meer:
  • deelnemersvergadering: webinar 4 november 2021;
  • herschikking beleggingsportefeuille;
  • samenstelling verantwoordingsorgaan per 1 januari 2021.

 
Nieuwsbrief 10 Nieuwsbrief uitgave 10 - april 2021           

Hierin onder meer:
  • scenariobedragen bij uw pensioenoverzicht;
  • Wet waardeoverdracht klein pensioen;
  • wijziging statuten en pensioenreglement.                  
 
 
Nieuwsbrief 9 Nieuwsbrief uitgave 9 - oktober 2020           

Hierin onder meer:
  • herinrichting Mijn SPX-omgeving;
  • samenwonen en partnerpensioen;
  • deelnemersvergadering 2020.