Publicaties
 
 
Nieuwsbrief 7 Nieuwsbrief uitgave 7 - september 2019           

Hierin onder meer:
  • Mijn SPX-omgeving: inloggen met DigiD;
  • Wet waardeoverdracht klein pensioen;
  • deelnemersvergadering 2019.                                  
 
 
Nieuwsbrief 6         Nieuwsbrief uitgave 6 - maart 2019                   

Hierin onder meer:
  • introductie nieuwe directeur;
  • nieuwe voorzitter beleggingsadviescommissie;
  • premieafspraken met werkgevers per 1 januari 2019.

 
Nieuwsbrief 5         Nieuwsbrief uitgave 5 - september 2018                   

Hierin onder meer:
  • economie en financiële markten;
  • deelnemersvergaderingen 2018;
  • een woord namens de visitatiecommissie.