Financiële positie

Dekkingsgraden
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat een pensioenfonds bezit en het kapitaal dat een pensioenfonds nodig heeft. Bijvoorbeeld: bij een dekkingsgraad van 105% heeft een pensioenfonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen. De beleidsdekkingsgraad moet door het pensioenfonds gebruikt worden bij het maken van beleidsbeslissingen. Dit is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.

Vereist eigen vermogen
Het pensioenfonds is verplicht om maandelijks de actuele beleidsdekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank. Die kijkt of het pensioenfonds een tekort heeft. Dat gebeurt onder meer aan de hand van het vereist eigen vermogen. Het vereist eigen vermogen van het pensioenfonds staat gelijk aan een dekkingsgraad van 104,1%. Als de beleidsdekkingsgraad onder dat percentage komt, dan is er een tekort aan reserves. Het pensioenfonds moet dan goed opletten en een herstelplan opstellen. Hierin staat hoe het pensioenfonds de financiële positie binnen 10 jaar op orde brengt.