Klachten

Vaak is een telefoontje al voldoende om een probleem uit de wereld te helpen. Maar misschien voelt u zich daarna nog steeds onvoldoende geholpen. Als uw probleem telefonisch niet opgelost kan worden, kunt u ervoor kiezen om een klacht in te dienen.

Hoe dien ik een klacht in?
Geef een duidelijk omschrijving van de klacht en vermeld hierbij uw polisnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Voor het insturen van uw klacht kunt u gebruikmaken van het e-mailformulier of het postadres op de pagina Contact.

Wanneer krijg ik een reactie?
Het bestuur zal binnen vier weken na de eerstvolgende bestuursvergadering na het indienen van de klacht een gemotiveerde reactie geven.

Niet tevreden over de klachtenafhandeling?
Mocht u het niet eens zijn met de beslissing van het bestuur, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke Ombudsman Pensioenen.

Geen klacht, maar een geschil
Als u het niet eens bent met een besluit van het bestuur over de uitleg van een pensioenreglement of de statuten, dan is er sprake van een geschil.

Geef een duidelijk omschrijving van het geschil en vermeld hierbij uw polisnummer, telefoonnummer en e-mailadres. Voor het insturen van uw geschil kunt u gebruikmaken van het e-mailformulier of het postadres op de pagina Contact.

De geschillencommissie van het bestuur zal binnen twee maanden gemotiveerd reageren. Indien u zich niet in deze reactie kunt vinden, kunt u zich richten tot het voltallige bestuur. Bent u het vervolgens niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan kunt u beroep instellen bij de bevoegde rechter.

Geschillen- en klachtenregeling
De volledige procedure bij geschillen en klachten staat beschreven in de Geschillen- en klachtenregeling.