Beleggingsmix

De beleggingsmix (ook wel de asset allocatie genoemd) betreft de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën. In onderstaande tabel worden de strategische beleggingsmix en de toegestane bandbreedten weergegeven.
 
Beleggingscategorie Strategische mix (%)        Minimum (%)        Maximum (%)
Vastrentende waarden             45,0 40,0 50,0
Hoogrentend 15,0 13,0 17,0
Aandelen 29,5 27,0 32,0
Indirect vastgoed 10,5 8,5 15,5
Totaal 100,0    

De samenstelling van het vermogen dient binnen de toegestane bandbreedtes te blijven. In geval van heftige marktbewegingen of andere uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur besluiten tijdelijk af te wijken van het bovenstaande beleid.

De werkelijke samenstelling van de portefeuille per 31 december 2022 is als volgt.
 
Beleggingscategorie             Beleggingsmix (%)
Vastrentende waarden     41,7
Hoogrentend     15,0
Aandelen     29,5
Indirect vastgoed     10,5
Totaal     100,0