Beleggingsmix

De beleggingsmix (ook wel de asset allocatie genoemd) betreft de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën.

In onderstaande tabel worden de strategische beleggingsmix en de toegestane bandbreedten weergegeven. Deze strategische beleggingsmix komt voort uit de Asset Liability Management-studie 2016 en een kwalitatieve discussie in 2017 en is in de periode 2017-2018 gefaseerd ingevoerd.
 
Beleggingscategorie Strategische mix (%)        Minimum (%)        Maximum (%)
Vastrentende waarden             56,0 46,5 65,0
Aandelen 28,0 20,0 39,0
Vastgoed 10,0 8,0 12,0
Grondstoffen 5,0 3,0 7,0
Liquiditeiten 1,0 0,0 10,0
Totaal 100,0    

De samenstelling van het vermogen dient binnen de toegestane bandbreedtes te blijven. In geval van heftige marktbewegingen of andere uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur besluiten tijdelijk af te wijken van het bovenstaande beleid.

De werkelijke samenstelling van de portefeuille per 31 december 2019 is als volgt.
 
Beleggingscategorie             Beleggingsmix (%)
Vastrentende waarden     55,2
Aandelen     29,1
Vastgoed     10,9
Grondstoffen     4,5
Liquiditeiten     0,3
Totaal     100,0