Asset allocatie

De asset allocatie (ook wel de beleggingsmix genoemd) betreft de verdeling van het vermogen over de verschillende beleggingscategorieën.

In onderstaande tabel worden de strategische beleggingsmix en de toegestane bandbreedten weergegeven. Deze strategische beleggingsmix komt voort uit de Asset Liability Management-studie 2016 en een kwalitatieve discussie en wordt gefaseerd geïmplementeerd.
 
Beleggingscategorie Strategische mix (%)        Minimum (%)        Maximum (%)
Vastrentende waarden             57,0 40,0 65,0
Aandelen 28,0 20,0 40,0
Vastgoed 10,0 5,0 15,0
Grondstoffen 5,0 3,0 8,0
Totaal 100,0    

De samenstelling van het vermogen dient binnen de toegestane bandbreedtes te blijven. In geval van heftige marktbewegingen of andere uitzonderlijke omstandigheden kan het bestuur besluiten tijdelijk af te wijken van het bovenstaande beleid.

De werkelijke samenstelling van de portefeuille per 31 december 2017 is als volgt.
 
Beleggingscategorie             Beleggingsmix (%)
Vastrentende waarden     52,2
Aandelen     38,2
Vastgoed     4,0
Grondstoffen     4,2
Liquiditeiten     1,4
Totaal     100,00