Documenten

Pensioenreglement
Uitvoeringsovereenkomst  

Uitvoeringsreglement

Jaarverslag
  • Jaarverslag 2023

    In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze website opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, prevaleert de laatste.
     


Herstelplan  

Statuten
Actuariële en bedrijfstechnische nota  

Gedragscode
Verklaring inzake beleggingsbeginselen  

Financieel crisisplan

Pensioenvergelijker  

Klokkenluidersregeling  

Beleid Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)