Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is het orgaan waaraan het bestuur verplicht periodiek verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Bij de verantwoording die moet worden afgelegd, gaat het vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden.

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld.
 
 
Tiny Hendriks Tiny Hendriks

voorzitter, namens werkgevers                                              
 
 
Jan Wijnands Jan Wijnands

secretaris, namens pensioengerechtigde deelnemers               
 
 
Ronald Bogaard Ronald Bogaard

namens actieve deelnemers                                                
 
 
Gerard Derix Jan Hermans

namens pensioengerechtigde deelnemers                             
 
 
Petra van de Laar Petra van de Laar

namens gewezen deelnemers