Rendementscijfers

Het volgende overzicht betreft de rendementscijfers per 31 december 2021.
 
  Portefeuille (%) Benchmark (%) Verschil
(%)
       
Vastrentende waarden/matching -13,58 -13,31 -0,31
Renteafdekking verplichtingen (LDI-fonds) -13,60 -13,60 0,00
Liquiditeiten -5,29 0,00 -5,29
       
Hoogrentend totaal 3,02 4,12 -1,05
High yield 3,12 4,21 -1,04
Emerging market debt (harde valuta) 1,60 2,16 -0,54
Emerging market debt (lokale valuta) -1,23 -0,92 -0,31
       
Aandelen totaal 22,49 21,36 0,93
Europa 18,43 19,28 -0,63
Noord-Amerika 25,40 24,88 0,41
Ontwikkelde landen 9,97 9,89 0,08
Opkomende landen I 6,91 4,73 2,08
Opkomende landen II -0,42 -0,20 -0,22
       
Indirect vastgoed 16,36 16,36 0,00
Nederland woningen 22,48 8,04 13,37
Nederland winkels -4,59 -0,07 -4,52
Europa 9,94 9,94 0,00
Noord-Amerika 30,27 30,27 0,00
       
Grondstoffen 27,04 27,13 -0,07
       
Totaal 3,43 2,87 0,54