Dekkingsgraden

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie en geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en bezittingen. De dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een kleine verandering in bijvoorbeeld de rentestand of het rendement van de beleggingen heeft een aanzienlijk effect op de hoogte van de dekkingsgraad. Hierdoor kan de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen. De dekkingsgraad is dus een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand.

Sinds 2015 moeten pensioenfondsen daarom bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Verloop dekkingsgraden
De dekkingsgraad per 31 januari is 102,7%. De beleidsdekkingsgraad van januari 2021 is 97,5%. Hieronder ziet u in een grafiek hoe beide dekkingsgraden zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld.

Het pensioenfonds moet voor de bepaling van de verplichtingen nu rekenen met de voorgeschreven lagere langetermijn UFR, maar tegelijkertijd is de marktrente gestegen. De aandelen Europa en Noord-Amerika daalden eind januari iets, maar de aandelen opkomende markten stegen, net als grondstoffen (wegens de olieprijs).

Grafiek dekkingsgraden januari 2021