Dekkingsgraden

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie en geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en bezittingen. De dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een kleine verandering in bijvoorbeeld de rentestand of het rendement van de beleggingen heeft een aanzienlijk effect op de hoogte van de dekkingsgraad. Hierdoor kan de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen. De dekkingsgraad is dus een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand.

Sinds 2015 moeten pensioenfondsen daarom bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Verloop dekkingsgraden
De dekkingsgraad per 31 december 2022 is 111,2%. De beleidsdekkingsgraad van december 2022 is 113,5%. 
 
De verplichtingen zijn verhoogd met de 1,98% toeslagverlening; een dekkingsgraadverlaging van ruim 2%. De marktrente bereikte eind december 2022 een piek, waardoor verplichtingen, maar ook de LDI-belegging (renteafdekking) weer stevig daalden. Echter ook de returnportefeuille daalde over de hele linie; naast obligaties (emerging market debt en high yield) en aandelen, daalden dit keer ook de vastgoedwaarderingen in het vierde kwartaal van 2022 flink. Al met al, samen met toeslagverlening, een dekkingsgraadverlaging van 4,2%-punt.

Hieronder ziet u in een grafiek hoe beide dekkingsgraden zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld.

Grafiek dekkingsgraden december 2022