Dekkingsgraden

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie en geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en bezittingen. De dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een kleine verandering in bijvoorbeeld de rentestand of het rendement van de beleggingen heeft een aanzienlijk effect op de hoogte van de dekkingsgraad. Hierdoor kan de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen. De dekkingsgraad is dus een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand.

Sinds 2015 moeten pensioenfondsen daarom bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Verloop dekkingsgraden
De dekkingsgraad per 31 augustus is 115,4%. De beleidsdekkingsgraad van augustus 2022 is 112,9%. 
 
De marktrente is gestegen (naar het niveau van juni 2022), waardoor de verplichtingen en de waarde van de LDI-portefeuille voor renteafdekking daalden. De returnportefeuille daalde iets in waarde, met uitzondering van vastgoed; aandelen en vastrentende waarden (high yield en emerging market debt) leverden dus iets in en de gestegen marktrente zorgde voor de stijging van de dekkingsgraad.

Hieronder ziet u in een grafiek hoe beide dekkingsgraden zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld.

Grafiek dekkingsgraden augustus 2022