Dekkingsgraden

Dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad
De dekkingsgraad is de graadmeter voor de financiële positie en geeft de verhouding weer tussen de verplichtingen en bezittingen. De dekkingsgraad wordt beïnvloed door verschillende factoren. Een kleine verandering in bijvoorbeeld de rentestand of het rendement van de beleggingen heeft een aanzienlijk effect op de hoogte van de dekkingsgraad. Hierdoor kan de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen. De dekkingsgraad is dus een momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand.

Sinds 2015 moeten pensioenfondsen daarom bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenaamde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden.

Verloop dekkingsgraden
De dekkingsgraad per 30 april is 115,1%. De beleidsdekkingsgraad van april 2022 is 111,2%. De rente is fors gestegen, waardoor de renteafdekking conform de staffel in het beleggingsbeleid de tweede en laatste stap maakte van 70% naar 80% renteafdekking. De verplichtingen daalden dus fors, maar dat gold ook voor de waarde van de LDI-portefeuille voor renteafdekking. Op vastgoed na daalden de andere beleggingscategorieën ook iets in waarde.
 
Hieronder ziet u in een grafiek hoe beide dekkingsgraden zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld.

Grafiek dekkingsgraden april 2022