Commissie integraal risicomanagement

De commissie integraal risicomanagement is verantwoordelijk voor het doen van voorstellen en implementeren van een aanpak en inrichting van integraal risicomanagement voor zowel de financiële als de niet-financiële risico's, ter besluitvorming door het bestuur. Ook is aan de commissie integraal risicomanagement de operationele invulling van de sleutelfunctie risicobeheer toebedeeld.

De leden van de commissie integraal risicomanagement zijn Ad Jansen (voorzitter), Hilde Verdonschot-van Dijnen en Maurice van den Berg. Remco Dijkstra en Richard Bons nemen als toehoorders deel aan vergaderingen van de commissie integraal risicomanagement. Rob Smeets woont de vergaderingen tevens bij en heeft een adviserende stem.