Compliance officer

De gedragscode bevat onder meer gedragsregels voor leden van het bestuur, medewerkers van het Xerox Pensioenbureau en andere verbonden personen. Deze gedragsregels hebben bijvoorbeeld betrekking op het voorkomen van belangenconflicten en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds aanwezige informatie.

De door het bestuur benoemde externe compliance officer, Ellen Hoving, is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op de naleving van de gedragscode alsmede de naleving van wet- en regelgeving.