Nieuws
 

Nieuw telefoonnummer per 19 september 2020 10 september 2020
Met ingang van 19 september 2020 wijzigt het algemene telefoonnummer in 088 - 40 12 637. Het Xerox Pensioenbureau blijft bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 16:30 uur.
Lees meer
 

Verzending Uniform Pensioenoverzichten 2020 28 mei 2020
De Uniform Pensioenoverzichten worden jaarlijks verstuurd aan alle deelnemers. Dit gebeurt normaal gesproken in de maand juni aan de actieve deelnemers en in de maand september aan de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigde deelnemers.
Lees meer
 

Invloed van het coronavirus 12 mei 2020
Sinds eind januari 2020 zijn de financiële markten, en gaandeweg de hele wereldbevolking en veel economische activiteit, in de ban geraakt van (de verspreiding van) het coronavirus, COVID-19. Dat heeft ook de werkgevers en het pensioenfonds geraakt.
Lees meer
 

Ouder nieuws