Nieuws
 

Mijn SPX-omgeving weer online 1 juli 2021
De Mijn SPX-omgeving is weer beschikbaar voor de actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers van het pensioenfonds. Inloggen gebeurt met DigiD. Het pensioenfonds gaat met ingang van 1 juli 2021 ook weer digitaal communiceren...
Lees meer
 

Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2021 2 maart 2021
Het bestuur heeft per 1 januari 2021 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld. De pensioenpremie zoals die is afgesproken door de sociale partners is niet toereikend gebleken om de pensioenregeling op evenwichtige wijze uit te blijven voeren.
Lees meer
 

Geen verlaging per 1 januari 2021 16 februari 2021
Het pensioenfonds moet genoeg vermogen aanhouden om de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen aan de ene kant en de pensioenen aan de andere kant wordt uitgedrukt met een beleidsdekkingsgraad.
Lees meer
 

Ouder nieuws