Nieuws
 

Webinar deelnemersvergadering 2021 30 november 2021
Op 4 november 2021 is een deelnemersvergadering gehouden via webinar, waarvoor alle deelnemers van het pensioenfonds uitgenodigd waren. Tijdens de deelnemersvergadering is tekst en uitleg gegeven over het gevoerde beleid en de financiële positie.
Lees meer
 

Samenstelling verantwoordingsorgaan per 1 januari 2022 14 oktober 2021
De kandidatenoproep voor leden van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2022 heeft geen nieuwe kandidaten opgeleverd. Dit betekent dat Ronald Bogaard automatisch is herbenoemd namens de actieve deelnemers...
Lees meer
 

Mijn SPX-omgeving weer online 1 juli 2021
De Mijn SPX-omgeving is weer beschikbaar voor de actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigde deelnemers van het pensioenfonds. Inloggen gebeurt met DigiD. Het pensioenfonds gaat met ingang van 1 juli 2021 ook weer digitaal communiceren...
Lees meer
 

Ouder nieuws