Nieuws
 

Wijziging statuten per 1 januari 2021 12 januari 2021
Het bestuur heeft per 1 januari 2021 gewijzigde statuten vastgesteld. De belangrijkste wijzigingen in de statuten zijn als volgt...
Lees meer
 

Herbenoemingen in bestuur 12 januari 2021
Sinds 2017 zetelt extern bestuurslid Paul de Geus in het bestuur namens de werkgevers. Inmiddels is Paul de Geus tevens voorzitter van de beleggingsadviescommissie. Het bestuur heeft besloten Paul de Geus met ingang van 27 februari 2021 te herbenoemen...
Lees meer
 

Deelnemersvergadering 2020 21 november 2020
Op 17 november 2020 is een deelnemersvergadering gehouden via webinar, waarvoor alle deelnemers van het pensioenfonds uitgenodigd waren. Tijdens de deelnemersvergadering is tekst en uitleg gegeven over het gevoerde beleid en de financiële positie.
Lees meer
 

Ouder nieuws