Nieuws
 

Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2019 11 juli 2019
Het bestuur heeft per 1 januari 2019 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld naar aanleiding van een aantal wettelijke maatregelen en de verzelfstandiging van het Xerox Pensioenbureau. De wijzigingen in het pensioenreglement zijn als volgt...
Lees meer
 

Deelnemersvergaderingen 2019 11 juli 2019
Het bestuur heeft besloten in november 2019 wederom twee deelnemersvergaderingen te houden. Alle deelnemers van het pensioenfonds zullen hiervoor in de komende maanden een persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Lees meer
 

Geen toeslagverlening per 1 januari 2019 8 februari 2019
Stichting Pensioenfonds Xerox probeert de pensioenen van de actieve deelnemers aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Daarbovenop probeert het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers mee te laten groeien met...
Lees meer
 

Ouder nieuws