Nieuws
 

Geen toeslagverlening per 1 januari 2020 26 maart 2020
Stichting Pensioenfonds Xerox probeert de pensioenen van de actieve deelnemers aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Daarbovenop probeert het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers mee te laten groeien...
Lees meer
 

Wijziging pensioenreglement per 1 januari 2020 26 maart 2020
Het bestuur heeft per 1 januari 2020 een gewijzigd pensioenreglement vastgesteld. De pensioenpremie zoals die is afgesproken door de sociale partners is niet toereikend gebleken om de pensioenregeling op evenwichtige wijze uit te blijven voeren.
Lees meer
 

Samenstelling verantwoordingsorgaan 13 februari 2020
De kandidatenoproep voor leden van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2020 heeft één kandidaat namens de gewezen deelnemers opgeleverd. Namens de pensioengerechtigde deelnemers hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.
Lees meer
 

Ouder nieuws