Beleggingen

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het strategische beleggingsbeleid. Onder het strategische beleggingsbeleid wordt verstaan de vaststelling van de strategische beleggingsmix en de bandbreedtes, de inrichting van de vermogensbeheermandaten en de keuze van de aan te stellen vermogensbeheerders.

Ter voorbereiding van beleggingsonderwerpen is een beleggingsadviescommissie gevormd. De beleggingsadviescommissie ondersteunt dan wel adviseert het bestuur ten aanzien van het strategische beleggingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de Asset Liability Management-studie en de selectie van een vermogensbeheerder. Tevens is de beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor het monitoren van de performance en risicolimieten en het evalueren van de bestaande vermogensbeheerders.