Beleggingen

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het strategische beleggingsbeleid. Onder het strategische beleggingsbeleid wordt verstaan de vaststelling van de strategische beleggingsmix en de bandbreedtes, de inrichting van de vermogensbeheermandaten en de keuze van de aan te stellen vermogensbeheerders.

Ter voorbereiding van beleggingsonderwerpen is een beleggingscommissie gevormd. De beleggingscommissie ondersteunt of adviseert het bestuur over het strategische beleggingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de Asset Liability Management-studie (ALM-studie) en de selectie van vermogensbeheerders. Daarnaast is de beleggingscommissie verantwoordelijk voor het tactische beleggingsbeleid. Onder het tactische beleggingsbeleid wordt verstaan het innemen of accepteren van een afwijkende positie ten opzichte van de strategische beleggingsmix, om zo te proberen een beter resultaat te behalen gegeven marktomstandigheden en marktverwachtingen. Dit dient wel te gebeuren binnen de richtlijnen van het beleggingsplan van het pensioenfonds. Tevens is de beleggingscommissie verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van het gekozen strategische beleggingsbeleid. Dit houdt onder andere in het opstellen van de voorschriften voor de diverse deelportefeuilles, het monitoren van de performance en de risicolimieten en het evalueren van de bestaande vermogensbeheerders.