Beleggingsadviescommissie

De beleggingsadviescommissie ondersteunt dan wel adviseert het bestuur ten aanzien van het strategische beleggingsbeleid. Voorbeelden hiervan zijn de Asset Liability Management-studie en de selectie van een vermogensbeheerder. Tevens is de beleggingsadviescommissie verantwoordelijk voor het monitoren van de performance en risicolimieten en het evalueren van de bestaande vermogensbeheerders.

De leden van de beleggingsadviescommissie zijn Paul de Geus (voorzitter), Rob Smeets en Martijn Euverman. John Janssen neemt als toehoorder deel aan vergaderingen van de beleggingsadviescommissie. Momenteel heeft de beleggingsadviescommissie één vacature.