Kerncijfers

Het volgende overzicht betreft de kerncijfers over het boekjaar 2020.
 
Werkgevers en deelnemers  
Aantal werkgevers 4
Aantal actieve deelnemers 623
Aantal gewezen deelnemers 1.813
Aantal pensioengerechtigde deelnemers 2.381
Totaal aantal deelnemers 4.817
   
Reglementvariabelen  
Toeslag actieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Toeslag inactieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Doorgevoerde korting van aanspraken en rechten (%) 0,00
   
Pensioenuitvoering  
Feitelijke premie (€1.000) 7.264
Zuivere kostendekkende premie (€1.000) 10.251
Gedempte kostendekkende premie (€1.000) 6.050
Pensioenuitvoeringskosten (€1.000) 1.011
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (€) 337
Pensioenuitkeringen (€1.000) 30.029
   
Vermogenssituatie en solvabiliteit  
Pensioenvermogen (€1.000) 1.031.582
Pensioenverplichtingen eigen beheer (€1.000) 1.000.277
Pensioenverplichtingen totaal (€1.000) 1.005.839
Aanwezige dekkingsgraad (%) 102,6
Beleidsdekkingsgraad (%) 97,3
Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,0
Vereiste dekkingsgraad (%) 113,8
   
Beleggingsportefeuille  
Aandelen inclusief derivaten (€1.000) 323.749
Vastrentende waarden (€1.000) 558.299
Vastgoed (€1.000) 100.976
Grondstoffen inclusief derivaten (€1.000) 40.347
   
Beleggingsperformance  
Beleggingsrendement (%) 9,28
Benchmarkrendement (%) 9,49
Kosten vermogensbeheer (%) 0,41
Transactiekosten (%) 0,01