Kerncijfers

Het volgende overzicht betreft de kerncijfers over het boekjaar 2018.
 
Werkgevers en deelnemers  
Aantal werkgevers 3
Aantal actieve deelnemers 753
Aantal gewezen deelnemers 1.865
Aantal pensioengerechtigde deelnemers 2.298
Totaal aantal deelnemers 4.916
   
Reglementvariabelen  
Toeslag actieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Toeslag inactieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Doorgevoerde korting van aanspraken en rechten (%) 0,00
   
Pensioenuitvoering  
Feitelijke premie (€1.000) 8.628
Zuivere kostendekkende premie (€1.000) 11.033
Gedempte kostendekkende premie (€1.000) 7.226
Pensioenuitvoeringskosten (€1.000) 898
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (€) 294
Pensioenuitkeringen (€1.000) 27.777
   
Vermogenssituatie en solvabiliteit  
Pensioenvermogen (€1.000) 847.206
Pensioenverplichtingen eigen beheer (€1.000) 856.147
Pensioenverplichtingen totaal (€1.000) 861.708
Aanwezige dekkingsgraad (%) 98,3
Beleidsdekkingsgraad (%) 101,7
Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,0
Vereiste dekkingsgraad (%) 114,3
   
Beleggingsportefeuille  
Aandelen inclusief derivaten (€) 224.274
Vastrentende waarden (€) 472.452
Grondstoffen inclusief derivaten (€) 40.081
   
Beleggingsperformance  
Beleggingsrendement (%) -2,41
Benchmarkrendement (%) -1,51
Kosten vermogensbeheer (%) 0,41
Transactiekosten (%) 0,02