Kerncijfers

Het volgende overzicht betreft de kerncijfers over het boekjaar 2017.
 
Werkgevers en deelnemers  
Aantal werkgevers 3
Aantal actieve deelnemers 844
Aantal gewezen deelnemers 1.835
Aantal pensioengerechtigde deelnemers 2.276
   
Reglementvariabelen  
Toeslag actieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Toeslag inactieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
   
Pensioenuitvoering  
Feitelijke premie (€1.000) 9.553
Kostendekkende premie (€1.000) 13.344
Gedempte kostendekkende premie (€1.000) 8.504
Pensioenuitvoeringskosten (€1.000) 806
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (€) 258
Pensioenuitkeringen (€1.000) 27.363
   
Vermogenssituatie en solvabiliteit  
Pensioenvermogen (€1.000) 891.917
Pensioenverplichtingen eigen beheer (€1.000) 862.875
Pensioenverplichtingen totaal (€1.000) 868.725
Aanwezige dekkingsgraad (%) 102,7
Beleidsdekkingsgraad (%) 101,2
Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,1
Vereiste dekkingsgraad (%) 115,3
   
Beleggingsportefeuille  
Vastgoedbeleggingen (€1.000) 35.900
Aandelen inclusief derivaten (€) 338.401
Vastrentende waarden (€) 462.703
Grondstoffen inclusief derivaten (€) 35.185
   
Beleggingsperformance  
Beleggingsrendement (%) 4,59
Benchmark (%) 3,80
Kosten vermogensbeheer (%) 0,40
Transactiekosten (%) 0,02