Kerncijfers

Het volgende overzicht betreft de kerncijfers over het boekjaar 2019.
 
Werkgevers en deelnemers  
Aantal werkgevers 4
Aantal actieve deelnemers 663
Aantal gewezen deelnemers 1.870
Aantal pensioengerechtigde deelnemers 2.343
Totaal aantal deelnemers 4.876
   
Reglementvariabelen  
Toeslag actieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Toeslag inactieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Doorgevoerde korting van aanspraken en rechten (%) 0,00
   
Pensioenuitvoering  
Feitelijke premie (€1.000) 7.972
Zuivere kostendekkende premie (€1.000) 10.478
Gedempte kostendekkende premie (€1.000) 6.719
Pensioenuitvoeringskosten (€1.000) 889
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (€) 296
Pensioenuitkeringen (€1.000) 28.783
   
Vermogenssituatie en solvabiliteit  
Pensioenvermogen (€1.000) 969.647
Pensioenverplichtingen eigen beheer (€1.000) 945.871
Pensioenverplichtingen totaal (€1.000) 951.640
Aanwezige dekkingsgraad (%) 101,9
Beleidsdekkingsgraad (%) 100,0
Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,0
Vereiste dekkingsgraad (%) 113,7
   
Beleggingsportefeuille  
Aandelen inclusief derivaten (€1.000) 280.257
Vastrentende waarden (€1.000) 533.143
Vastgoed (€1.000) 104.770
Grondstoffen inclusief derivaten (€1.000) 43.332
   
Beleggingsperformance  
Beleggingsrendement (%) 17,51
Benchmarkrendement (%) 17,60
Kosten vermogensbeheer (%) 0,40
Transactiekosten (%) 0,01