Kerncijfers

Het volgende overzicht betreft de kerncijfers over het boekjaar 2022.
 
Werkgevers en deelnemers  
Aantal werkgevers 0
Aantal actieve deelnemers 28
Aantal gewezen deelnemers 2.248
Aantal pensioengerechtigde deelnemers 2.447
Totaal aantal deelnemers 4.723
   
Reglementvariabelen  
Toeslag actieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Toeslag inactieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Doorgevoerde korting van aanspraken en rechten (%) 0,00
   
Pensioenuitvoering  
Feitelijke premie (€1.000) 6.247
Zuivere kostendekkende premie (€1.000) 8.154
Gedempte kostendekkende premie (€1.000) 6.183
Pensioenuitvoeringskosten (€1.000) 947
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (€) 383
Pensioenuitkeringen (€1.000) 31.589
   
Vermogenssituatie en solvabiliteit  
Pensioenvermogen (€1.000) 742.043
Pensioenverplichtingen eigen beheer (€1.000) 663.810
Pensioenverplichtingen totaal (€1.000) 667.218
Aanwezige dekkingsgraad (%) 111,2
Beleidsdekkingsgraad (%) 113,5
Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,0
Vereiste dekkingsgraad (%) 115,7
   
Beleggingsportefeuille  
Aandelen inclusief derivaten (€1.000) 203.926
Vastrentende waarden (€1.000) 417.382
Vastgoed (€1.000) 113.207
Grondstoffen inclusief derivaten (€1.000) 0
   
Beleggingsperformance  
Beleggingsrendement (%) -26,11
Benchmarkrendement (%) -27,46
Kosten vermogensbeheer (%) 0,31
Transactiekosten (%) 0,00