Kerncijfers

Het volgende overzicht betreft de kerncijfers over het boekjaar 2021.
 
Werkgevers en deelnemers  
Aantal werkgevers 4
Aantal actieve deelnemers 563
Aantal gewezen deelnemers 1.788
Aantal pensioengerechtigde deelnemers 2.415
Totaal aantal deelnemers 4.766
   
Reglementvariabelen  
Toeslag actieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Toeslag inactieve deelnemers per 1 januari (%) 0,00
Doorgevoerde korting van aanspraken en rechten (%) 0,00
   
Pensioenuitvoering  
Feitelijke premie (€1.000) 6.608
Zuivere kostendekkende premie (€1.000) 9.458
Gedempte kostendekkende premie (€1.000) 6.529
Pensioenuitvoeringskosten (€1.000) 889
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (€) 298
Pensioenuitkeringen (€1.000) 30.894
   
Vermogenssituatie en solvabiliteit  
Pensioenvermogen (€1.000) 1.038.367
Pensioenverplichtingen eigen beheer (€1.000) 911.886
Pensioenverplichtingen totaal (€1.000) 916.559
Aanwezige dekkingsgraad (%) 113,3
Beleidsdekkingsgraad (%) 108,8
Minimaal vereiste dekkingsgraad (%) 104,0
Vereiste dekkingsgraad (%) 114,6
   
Beleggingsportefeuille  
Aandelen inclusief derivaten (€1.000) 328.319
Vastrentende waarden (€1.000) 589.035
Vastgoed (€1.000) 112.773
Grondstoffen inclusief derivaten (€1.000) 0
   
Beleggingsperformance  
Beleggingsrendement (%) 3,43
Benchmarkrendement (%) 2,87
Kosten vermogensbeheer (%) 0,38
Transactiekosten (%) 0,09