Disclaimer

Op de toegang tot en het gebruik van www.xeroxpensioenfondsen.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Stichting Pensioenfonds Xerox behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het op enigerlei wijze kopiëren (anders dan in het kader van downloaden), reproduceren of distribueren van de software of de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

Hoewel het pensioenfonds haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de website beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt het pensioenfonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan.

Het pensioenfonds biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Het pensioenfonds is niet aansprakelijk voor het tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Het pensioenfonds is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere websites of bronnen die geen eigendom zijn van het pensioenfonds, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website.

Op het gebruik van de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.