Het pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Xerox i.l. is het ondernemingspensioenfonds voor medewerkers van Xerox (Nederland), Xerox Manufacturing (Nederland), Veenman en Stichting Pensioenfonds Xerox i.l. Het pensioenfonds is opgericht op 28 juli 1999 en is een stichting naar Nederlands recht.

Het pensioenfonds is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 12039910 en heeft als statutaire zetel Venlo. Het pensioenfonds staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Dit is geregeld in de Pensioenwet. Het pensioenfonds is aangesloten bij koepelorganisatie de Pensioenfederatie.