Uw pensioen

In de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Xerox i.l. heeft u pensioen opgebouwd voor uzelf en mogelijk ook voor uw nabestaanden. Afhankelijk van de datum waarop uw deelname aan de pensioenregeling is beëindigd, kent de pensioenregeling ook een aantal keuzemogelijkheden. Bij de desbetreffende onderdelen in het menu vindt u hier meer informatie over.

Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenopbouw: het Uniform Pensioenoverzicht. In dit overzicht staat hoeveel pensioen u al hebt opgebouwd. U kunt uw Uniform Pensioenoverzicht bekijken in de Mijn SPX-omgeving.

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u onder meer een indicatie zien van het pensioen dat u kunt verwachten als u 67 jaar bent. Ook kunt u daar terugvinden hoeveel pensioen u eventueel bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd.