Uw pensioen

U ontvangt pensioen van Stichting Pensioenfonds Xerox i.l. Bij de desbetreffende onderdelen in het menu vindt u hier meer informatie over.

Ieder jaar krijgt u van het pensioenfonds een overzicht van uw pensioenopbouw: het Uniform Pensioenoverzicht. In dit overzicht staat hoeveel pensioen u ontvangt en of er eventueel ook nog pensioen is opgebouwd voor uw nabestaanden. U kunt uw Uniform Pensioenoverzicht bekijken in de Mijn SPX-omgeving.

Aan het begin van ieder jaar ontvangt u een jaaropgave, waarop alle gegevens staan vermeld die u nodig heeft voor uw belastingaangifte. U kunt uw jaaropgave ook bekijken in de Mijn SPX-omgeving.

Misschien ontvangt u ook nog pensioen van andere pensioenfondsen of ontvangt u tevens een AOW-uitkering. Op Mijnpensioenoverzicht.nl kunt u uw totaalplaatjes zien.