Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van het pensioenfonds en het vertegenwoordigen van de stichting. Bij het vervullen van haar taak zorgt het bestuur ervoor dat alle belanghebbenden zich op evenwichtige wijze door het bestuur vertegenwoordigd kunnen voelen.

Het bestuur bestaat uit tien leden en is als volgt samengesteld.
 
 
Els Janssen Els Janssen

onafhankelijk voorzitter [extern]                       
 
 
Bram Spruijt  Bram Spruijt

vicevoorzitter, namens pensioengerechtigde deelnemers 
  
 
Paul de Geus Paul de Geus

namens werkgevers [extern]                           
 
 
John Janssen  John Janssen                                                     

namens werkgevers                             
 
 
Richard Bons Richard Bons                                                   

namens werkgevers
 
 
                    
vacature

namens werkgevers                                             
 
 
 
Roland Hoogendam 
Roland Hoogendam

namens actieve deelnemers                               
 
 
 
                   
vacature

namens actieve deelnemers                              
 
  
 
                   
vacature

namens actieve deelnemers                               
 
 
 
Ad Jansen Ad Jansen

namens pensioengerechtigde deelnemers