Remuneratiecommissie

De taken en bevoegdheden van de remuneratiecommissie bestaan uit het doen van voorstellen aan het bestuur betreffende het te voeren belonings- en (onkosten)vergoedingsbeleid van bepaalde door het bestuur vastgelegde bestaande functies, commissies en fondsorganen.

De leden van de remuneratiecommissie zijn Bram Spruijt en John Janssen.