Uitvoeringskosten

Er is steeds meer transparantie over de kosten die de uitvoering van de pensioenregeling met zich meebrengt. Dat vindt het bestuur een positieve ontwikkeling.

Kosten per deelnemer

In 2022 bedroegen de uitvoeringskosten €383 per deelnemer. De uitvoeringskosten zijn berekend conform de in 2016 geactualiseerde Aanbevelingen uitvoeringskosten van de Pensioenfederatie.

Soorten kosten
De uitvoeringskosten zijn in drie posten onder te verdelen:
  • Pensioenadministratie (bijvoorbeeld pensioenrechten en pensioenuitkeringen).
  • Pensioencommunicatie (bijvoorbeeld telefonisch contact, brieven en website).
  • Beheerkosten (bijvoorbeeld bestuur en externe accountant).

    Naast de uitvoeringskosten zijn er kosten voor vermogensbeheer. Van het gemiddeld belegd vermogen besteedde het pensioenfonds in 2022 0,31% aan kosten voor vermogensbeheer. De transactiekosten bedroegen in 2022 0,00%.
    
Jaarverslag
In het jaarverslag vindt u meer informatie over de uitvoeringskosten. Het pensioenfonds vindt het belangrijke dat hier duidelijkheid over is. Wie deelneemt aan een pensioenregeling, heeft immers het recht om te weten hoe er met het geld wordt omgegaan.