Bedrag ineens

Nieuwe wetgeving
De mogelijkheid om een deel van het pensioenbedrag ineens te laten uitbetalen, is één van de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. De Tweede en Eerste Kamer hebben nog geen besluit genomen over het aangepaste wetsvoorstel waarin het bedrag ineens is opgenomen. De beoogde ingangsdatum van deze nieuwe keuzemogelijkheid is 1 januari 2024.
 
De bedoeling is dat u straks een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen ineens kunt opnemen. Met een bedrag ineens krijgt u tot maximaal 10% van uw opgebouwde ouderdomspensioen op uw rekening gestort. Wel is het belangrijk om te beseffen dat het opnemen van een bedrag ineens betekent dat u een lagere maandelijkse pensioenuitkering krijgt. 

Nog geen berekening mogelijk
Op dit moment kan het pensioenfonds nog niet zeggen wat deze nieuwe keuzemogelijkheid voor u betekent. Hiervoor moeten gewacht worden op de definitieve wetgeving. Vervolgens moeten het pensioenfonds de systemen hierop aanpassen. Hierna kan het pensioenfonds u pas informeren over wat het voor u persoonlijk betekent.

Gevolgen voor belastingen en/of toeslagen
Een bedrag ineens op uw bankrekening ontvangen, kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uw belastingaangifte. Of voor eventuele toeslagen die u ontvangt, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Wat de gevolgen hiervan zijn, hangt onder meer af van de hoogte van het uitgekeerde bedrag en uw persoonlijke situatie.
 
Herschikking of bedrag ineens
Het pensioenfonds kent de keuzemogelijkheid hoog/laag of laag/hoog. Als u kiest voor één van deze herschikkingen of beide, dan kunt u dit niet combineren met een bedrag ineens. U moet in dat geval dus kiezen tussen een herschikking van uw pensioenuitkering of een bedrag ineens.
 
Afkoop
U kunt geen bedrag ineens opnemen als uw resterend bruto pensioen daardoor in aanmerking komt voor afkoop.