Partnerpensioen

Ingang en einde
Uw partner krijgt deze uitkering vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt tot en met de laatste dag van de maand waarin uw partner zelf overlijdt.

Hoogte
Hoe wordt het partnerpensioen berekend? De opbouw van het partnerpensioen is 70% van het ouderdomspensioen. Overlijdt u vóór uw 67e, dan is de opbouw van het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen dat u zou hebben gekregen als u tot uw 67e zou hebben meegedaan aan de pensioenregeling. Overlijdt u na uw 67e, dan is de opbouw van het partnerpensioen 70% van het ouderdomspensioen.