Ploegenpensioen

Soorten ploegenpensioen
Als u in ploegendienst heeft gewerkt, kunt u, afhankelijk van uw werkgever en de datum waarop u in dienst bent getreden, recht hebben op een ploegenpensioen. Dit ploegenpensioen kan bestaan uit een ploegenouderdomspensioen, een ploegenpartnerpensioen en een ploegenwezenpensioen op opbouwbasis of een ploegenpartnerpensioen en een ploegenwezenpensioen op risicobasis. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Xerox Pensioenbureau.