Waardeoverdracht

Opbouw
Als u bij een andere werkgever gaat werken, doet u niet meer mee met de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Xerox. Het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd, blijft staan. Maar u bouwt geen pensioen meer op in deze pensioenregeling.

Bij uw nieuwe werkgever bouwt u waarschijnlijk ook pensioen op. Dat gebeurt dan met de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht
Soms is de nieuwe pensioenregeling beter dan de oude. Bijvoorbeeld als in de nieuwe pensioenregeling betere toeslagen op uw pensioen worden verleend. Dan kan het voordelig zijn om het opgebouwde pensioen uit de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Xerox aan de nieuwe pensioenregeling over te dragen. Als u hier gebruik van wilt maken, dan kunt u een waardeoverdracht naar uw nieuwe pensioenregeling aanvragen bij uw nieuwe pensioenfonds. Uw nieuwe pensioenfonds zal vervolgens contact opnemen met het Xerox Pensioenbureau.