Kinderen krijgen

Wezenpensioen
Wanneer u komt te overlijden, dan kan (kunnen) uw kind(eren) recht hebben op wezenpensioen.

Uw kind aanmelden
Wanneer u een kind krijgt, verandert er niets aan uw opgebouwde pensioen. U hoeft uw kind daarom niet aan te melden bij het pensioenfonds.