Hoog/laag of laag/hoog

Eerst wat meer, daarna wat minder pensioen (of andersom)
U kunt ervoor kiezen om in de eerste periode na uw pensioneren meer of minder pensioen te krijgen dan daarna. Bijvoorbeeld omdat u denkt dat u in de eerste jaren, of juist in latere jaren, meer geld nodig hebt. De verhouding tussen de verhoogde en de verlaagde uitkering mag hoogstens 100:75 zijn. In de eerste periode heeft u meerdere keuzemomenten.

Combineren met vervroeging
U kunt kiezen voor hoog/laag of laag/hoog in combinatie met vervroeging. Deze combinatie is op z'n vroegst mogelijk als u 55 jaar bent.

Gevolgen voor partnerpensioen
Het partnerpensioen blijft hetzelfde. Dat verandert dus niet mee met uw ouderdomspensioen.