Nabestaandenpensioen

Soorten nabestaandenpensioen
In de huidige pensioenregeling is een partnerpensioen en een wezenpensioen op opbouwbasis geregeld. Deze pensioenen kunnen belangrijk zijn voor u als u een partner en/of kind(eren) hebt en u overlijdt. Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u overlijdt. Het wezenpensioen is inkomen voor uw kind(eren) als u overlijdt.

Het is afhankelijk van de datum waarop uw deelname aan de pensioenregeling is beëindigd en de keuzes die u destijds hebt gemaakt, of u een partnerpensioen heeft opgebouwd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Xerox Pensioenbureau.

Partner
Met partner wordt bedoeld de man of vrouw met wie u een relatie hebt. Deze relatie kan zijn:
  • een huwelijk;
  • een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand;
  • ongehuwd samenwonen als u aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet.

Kind
Met kind wordt bedoeld:
  • een kind dat tot u in een familierechtelijke verhouding staat;
  • een stiefkind of pleegkind dat tot uw huishouden behoort en/of tot uw overlijden door u als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.