Uitruil

Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen
U kunt uw partnerpensioen of een deel daarvan uitruilen voor ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan hoger. U houdt dan geen partnerpensioen over, of een lager partnerpensioen. Als u een partner hebt, dan kunt u deze keuze alleen maken als uw partner het daarmee eens is.

Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen
Als u een partner heeft, dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Het pensioenfonds zal u voordat uw ouderdomspensioen ingaat, vragen of u dit wilt. Het pensioenfonds zal u dan ook vragen welk deel u wilt uitruilen voor partnerpensioen. Het partnerpensioen mag maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen dat u overhoudt.