Samenwonen

Wel of geen recht op partnerpensioen
Wanneer u gaat samenwonen zonder een samenlevingsovereenkomst, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen wanneer u overlijdt.

Wanneer u gaat samenwonen met een samenlevingsovereenkomst, heeft uw partner recht op partnerpensioen als aan de volgende voorwaarden van het pensioenreglement wordt voldaan:
 • de samenlevingsovereenkomst is notarieel verleden;
 • u en uw partner zijn geen huwelijk of geregistreerd partnerschap aangegaan; 
 • u en uw partner zijn geen bloed- of aanverwanten van elkaar in de rechte lijn;
 • de samenlevingsovereenkomst is vóór uw pensioendatum aangegaan;
 •  uw partner is in de samenlevingsovereenkomst aangewezen als begunstigde voor uw partnerpensioen.

  Aanmelden partner
  U dient er zelf voor te zorgen dat u uw partner bij het pensioenfonds aanmeldt voor uw partnerpensioen. Dit doet u door een kopie van de eerste pagina van de samenlevingsovereenkomst plus een kopie van de pagina waarop staat dat u uw partner aanwijst als begunstigde voor uw partnerpensioen toe te sturen aan het Xerox Pensioenbureau. Het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd en niet aan een eventuele ex-partner is toegekend, komt op deze manier op naam van uw partner te staan.

  Afmelden partner
  Wanneer uw samenlevingsovereenkomst wordt beëindigd, dient u er zelf voor te zorgen dat u dit doorgeeft aan het pensioenfonds. Dit doet u door een door u en uw ex-partner ondertekende verklaring van de be
  ëindiging toe te sturen aan het Xerox Pensioenbureau.

  Let op: er zijn gevolgen voor uw pensioen. Meer informatie hierover vindt u onder Scheiden.