Korting

Verlagen van opgebouwde pensioenen
Het pensioenfonds moet genoeg vermogen aanhouden om de pensioenen te kunnen garanderen. De verhouding tussen het vermogen aan de ene kant en de pensioenen aan de andere kant wordt uitgedrukt met een beleidsdekkingsgraad. Wanneer deze beleidsdekkingsgraad te laag wordt en binnen een bepaalde termijn geen herstel wordt verwacht, kan besloten worden om de opgebouwde pensioenen te verlagen (te korten). Als er een korting plaatsvindt, zal het pensioenfonds u hiervan op de hoogte stellen.

Herstellen van gekorte pensioenen
Als de financiële positie van het pensioenfonds nadien is verbeterd, kan het pensioenfonds besluiten een korting geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. Het pensioenfonds zal u op de hoogte stellen als dit gebeurt.

Kortingen in de afgelopen 10 jaar
De afgelopen 10 jaar heeft eenmaal een korting plaatsgevonden. Per 1 april 2014 zijn de pensioenen met 2,6% verlaagd.

Verwachting voor de komende jaren

De kans op korting is in de komende jaren aanwezig. Een eventuele korting kan op zijn vroegst per 31 december 2023 plaatsvinden.