Keuzemogelijkheden

Welke keuzemogelijkheden zijn er?
Onder het pensioenreglement dat nu geldt, bestaan de volgende keuzemogelijkheden:
  • eerder met pensioen gaan (vervroeging);
  • later met pensioen gaan (uitstel);
  • het ouderdomspensioen deels veranderen in partnerpensioen (uitruil);
  • het partnerpensioen veranderen in ouderdomspensioen (uitruil);
  • eerst wat meer en daarna wat minder ouderdomspensioen krijgen (hoog/laag);
  • eerst wat minder en daarna wat meer ouderdomspensioen krijgen (laag/hoog).

    Het is afhankelijk van de datum waarop uw deelname aan de pensioenregeling is beëindigd, of u van deze keuzemogelijkheden gebruik kunt maken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Xerox Pensioenbureau.
     
Berekeningen
Met de Pensioenplanner kunt u zelf uitrekenen wat uw keuze voor gevolgen heeft voor uw ouderdomspensioen en eventuele partnerpensioen. Als u geen gebruik kunt maken van een bepaalde keuzemogelijkheid, dan zal de Pensioenplanner dit aangeven. U kunt ook berekeningen laten maken door het Xerox Pensioenbureau.

Vastlegging
Als u gebruik wilt maken van één of meerdere van de keuzemogelijkheden, dan moet u dit schriftelijk laten weten aan het pensioenfonds. Dit moet u doen uiterlijk 3 maanden vóór de datum dat u er gebruik van wilt maken.