Afkoop

Afkoopmomenten
De Pensioenwet verbiedt afkoop in bijna alle gevallen, maar er zijn een paar uitzonderingen.
Een ouderdomspensioen beneden het grensbedrag mag bijvoorbeeld vanaf twee jaar na de beëindiging van het deelnemerschap worden afgekocht zonder uw instemming. De afkoop moet dan binnen zes maanden na deze twee jaar plaatsvinden. Als na deze zes maanden tot afkoop wordt overgegaan, moet uw toestemming worden gevraagd.

Grensbedrag
Het grensbedrag is per 1 januari 2019 vastgesteld op €484,09.

Bedrag ineens
Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en daardoor vanaf uw pensioendatum geen maandelijkse pensioenuitkering krijgt. Het afkoopbedrag dat u ontvangt is niet gelijk aan het opgebouwde pensioen.