Afkoop

Afkoopmomenten
De Pensioenwet verbiedt afkoop in bijna alle gevallen, maar er zijn een paar uitzonderingen. Afkoop van een ouderdomspensioen beneden het grensbedrag is mogelijk op de pensioenrichtdatum óf als automatische waardeoverdracht niet is gelukt. Dit laatste is op zijn vroegst vijf jaar na de beëindiging van het deelnemerschap, waarbij minstens vijf pogingingen tot waardeoverdracht moeten hebben plaatsgevonden.

Grensbedrag
Het grensbedrag is per 1 januari 2020 vastgesteld op €497,27.

Bedrag ineens
Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en daardoor vanaf uw pensioenrichtdatum geen maandelijkse pensioenuitkering krijgt. Ook uw nabestaanden hebben dan geen recht meer op een uitkering wanneer u komt te overlijden. Het afkoopbedrag dat u ontvangt, is niet gelijk aan het opgebouwde pensioen.