Afkoop

Afkoopmomenten
De Pensioenwet verbiedt afkoop in bijna alle gevallen, maar er zijn een paar uitzonderingen. Afkoop van een ouderdomspensioen beneden het grensbedrag is bijvoorbeeld mogelijk op de pensioenrichtdatum.

Grensbedrag
Het grensbedrag is per 1 januari 2023 vastgesteld op €594,89.

Bedrag ineens
Afkoop betekent dat u een bedrag ineens krijgt uitgekeerd en daardoor vanaf uw pensioenrichtdatum geen maandelijkse pensioenuitkering krijgt. Ook uw nabestaanden hebben dan geen recht meer op een uitkering wanneer u komt te overlijden. Het afkoopbedrag dat u ontvangt, is niet gelijk aan het opgebouwde pensioen.