Trouwen

Aanmelden partner
U hoeft er niet zelf voor te zorgen dat u uw partner bij het pensioenfonds aanmeldt voor uw partnerpensioen. Het Xerox Pensioenbureau krijgt automatisch een melding van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap. Het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd en niet aan een eventuele ex-partner is toegekend, komt op deze manier op naam van uw partner te staan.

Afmelden partner
Wanneer uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt beëindigd, hoeft u er niet zelf voor te zorgen dat u dit doorgeeft aan het pensioenfonds. Het Xerox Pensioenbureau krijgt automatisch een melding van het einde van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Let op: er zijn wel gevolgen voor uw pensioen. Meer informatie hierover vindt u onder Scheiden.