Overlijden

Melding
Het Xerox Pensioenbureau krijgt automatisch een melding van uw overlijden. Er wordt dan binnen een maand contact opgenomen met uw nabestaanden.

Buitenland
Het Xerox Pensioenbureau krijgt niet automatisch een melding van uw overlijden als u in het buitenland woont. Uw nabestaanden dienen er zelf voor te zorgen dat u uw overlijden bij het pensioenfonds bekend wordt.

Nabestaandenpensioen
Bij uw overlijden hebben uw nabestaanden mogelijk recht op nabestaandenpensioen.