Scheiden

Verdeling ouderdomspensioen en partnerpensioen
Als u gaat scheiden, dan kan het zo zijn dat uw ex-partner recht heeft op een deel van uw ouderdomspensioen en op uw partnerpensioen.

Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of heeft u een samenlevingsovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden van het pensioenreglement? Dan heeft uw ex-partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de duur van uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst. Dit wordt 'verevening' genoemd. Het gedeelte van uw ouderdomspensioen dat wordt toegekend aan uw ex-partner, heet een 'verevend ouderdomspensioen.' Daarnaast heeft uw ex-partner recht op het partnerpensioen dat op het moment van de scheiding aanwezig is. Het partnerpensioen dat wordt toegekend aan uw ex-partner, heet een 'bijzonder partnerpensioen'.

Woonde u samen, maar was u niet getrouwd, had u geen geregistreerd partnerschap en ook geen samenlevingsovereenkomst (dat aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet)? Dan heeft uw ex-partner geen recht op verevend ouderdomspensioen of bijzonder partnerpensioen als u uit elkaar gaat.

Andere afspraken
U kunt ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap, in de samenlevingsovereenkomst of in de scheidingsovereenkomst. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat u en uw ex-partner allebei een zelfstandig ouderdomspensioen krijgen. Dat wordt 'conversie' genoemd. Ook kunt u bijvoorbeeld afspreken dat uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen.

Scheiding doorgeven
Het pensioenfonds moet binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte gesteld worden van de gemaakte afspraken over uw ouderdomspensioen. U gebruikt daarvoor een vereveningsformulier dat u in de Mijn SPX-omgeving kunt downloaden.

Wanneer het vereveningsformulier is ontvangen, zorgt het pensioenfonds er vervolgens voor dat het verevende deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks aan uw ex-partner wordt uitgekeerd vanaf het moment dat het ingaat. Ontvangt het pensioenfonds geen mededeling, dan moet u zelf zorgdragen voor verrekening met uw ex-partner.

Het bijzonder partnerpensioen wordt altijd automatisch afgesplitst. Als uw ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen, dient u dit schriftelijk door te geven aan het Xerox Pensioenbureau.