Hoe is uw pensioen geregeld?

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl en in de Mijn SPX-omgeving.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in deze laag juridische en beleidsmatige informatie van Stichtig Pensioenfonds Xerox. U kunt hier documenten downloaden die meer informatie geven over de onderwerpen in laag 1 en laag 2.Pensioenreglement
Uitvoeringsovereenkomst  

Uitvoeringsreglement

Jaarverslag
  • Jaarverslag 2022

    In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze website opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening zoals gedeponeerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, prevaleert de laatste.
     


Herstelplan  

Statuten
Actuariële en bedrijfstechnische nota  

Gedragscode
Verklaring inzake beleggingsbeginselen  

Financieel crisisplan

Pensioenvergelijker  

Klokkenluidersregeling  

Beleid Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)