Keuzemogelijkheden

Welke keuzemogelijkheden zijn er?
U kunt bij de pensioenregeling uit een ruim aantal mogelijkheden kiezen:
  • u kunt eerder met pensioen gaan (vervroeging);
  • u kunt later met pensioen gaan (uitstel);
  • u kunt een deeltijdpensioen aanvragen;
  • u kunt het ouderdomspensioen deels veranderen in partnerpensioen (uitruil);
  • u kunt het partnerpensioen veranderen in ouderdomspensioen (uitruil);
  • u kunt eerst wat meer en daarna wat minder ouderdomspensioen krijgen (hoog/laag);
  • u kunt eerst wat minder en daarna wat meer ouderdomspensioen krijgen (laag/hoog).
     
Berekeningen
Met de Pensioenplanner kunt u zelf uitrekenen wat uw keuze voor gevolgen heeft voor uw ouderdomspensioen en partnerpensioen. U kunt ook berekeningen laten maken door het Xerox Pensioenbureau.

Vastlegging
Als u gebruik wilt maken van één of meerdere van de keuzemogelijkheden, dan moet u dit schriftelijk laten weten aan het pensioenfonds. Dit moet u doen uiterlijk 3 maanden vóór de datum dat u er gebruik van wilt maken.