Uitruil

Uitruil partnerpensioen in ouderdomspensioen
U kon uw partnerpensioen of een deel daarvan uitruilen voor ouderdomspensioen. Uw ouderdomspensioen werd dan hoger. U hield dan geen partnerpensioen over, of een lager partnerpensioen. Als u een partner had, dan kon u deze keuze alleen maken als uw partner het daarmee eens was.

Uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen
Als u een partner had, dan kon u een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen. Het partnerpensioen mocht maximaal 70% zijn van het ouderdomspensioen dat u overhield.