Toeslagverlening

Inflatie
Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met 100 euro kunt u over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat u nu hebt opgebouwd nog evenveel waard is als u met pensioen gaat. Het pensioenfonds kan hiervoor zorgen door op uw pensioen een toeslag te verlenen. In dat geval krijgt u meer pensioen. Zo houdt uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen hoger worden.

Voorwaardelijkheid
Het pensioenfonds probeert ieder jaar een toeslag op uw pensioen toe te kennen, maar toeslagverlening is geen recht. Het bestuur van het pensioenfonds besluit ieder jaar of op de pensioenen een toeslag verleend kan worden. Het pensioenfonds kan alleen een toeslag verlenen als het voldoende vermogen heeft. Als u in een bepaald jaar een toeslag krijgt, is het niet zeker of u het jaar erop weer een toeslag krijgt. En de toeslag kan in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Dit wordt 'voorwaardelijke toeslagverlening' genoemd.

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat het pensioenfonds uw pensioen niet met de prijzen mee kan laten groeien. Het pensioenfonds heeft namelijk te maken met de volgende risico's:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. De pensioenen moeten daardoor langer uitbetaald worden.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Het pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om dezelfde pensioenen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van de beleggingen van het pensioenfonds kunnen tegenvallen.

  Prijsindex en loonindex
  Het pensioenfonds probeert de pensioenen aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Tevens probeert het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen tot maximaal de algemene loonontwikkeling (de loonindex). Het pensioenfonds reserveert geen geld voor deze toeslagverlening. Met uitzondering van de eventuele verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers wordt de toeslagverlening uit beleggingsrendement gefinancierd. De eventuele verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers wordt eerst gefinancierd uit de premieruimte. Vervolgens kan een eventueel tekort gefinancierd worden uit de vrije middelen.

  Toeslagverleningen in de afgelopen 10 jaar
  De afgelopen 10 jaar zijn aan actieve deelnemers de volgende toeslagen toegekend:
 • Per 1 januari 2022: 0,00%. De maatstaf was 2,57%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2020 tot oktober 2021 met 3,42% omhoog.
 • Per 1 januari 2021: 0,00%. De maatstaf was 3,04%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2019 tot oktober 2020 met 1,22% omhoog.
 • Per 1 januari 2020: 0,00%. De maatstaf was 2,58%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2018 tot oktober 2019 met 2,72% omhoog.
 • Per 1 januari 2019: 0,00%. De maatstaf was 2,09%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2017 tot oktober 2018 met 2,10% omhoog.
 • Per 1 januari 2018: 0,00%. De maatstaf was 1,66%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2016 tot oktober 2017 met 1,33% omhoog.
 • Per 1 januari 2017: 0,00%. De maatstaf was 1,69%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2015 tot oktober 2016 met 0,42% omhoog.
 • Per 1 januari 2016: 0,00%. De maatstaf was 1,33%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2014 tot oktober 2015 met 0,63% omhoog.
 • Per 1 januari 2015: 0,00%. De maatstaf was 1,37%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2013 tot oktober 2014 met 1,05% omhoog.
 • Per 1 januari 2014: 0,00%. De maatstaf was 1,17%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2012 tot oktober 2013 met 1,56% omhoog.
 • Per 1 januari 2013: 0,00%. De maatstaf was 2,18%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2011 tot oktober 2012 met 2,91% omhoog.

Verwachting voor de komende jaren

De verwachting is dat de komende jaren geen toeslagverlening kan worden toegekend. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van 110% kan naar rato toeslagverlening plaatsvinden.
 

Inhaaltoeslagverlening
De pensioenregeling kent de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in het verleden gemiste toeslagen in te halen. Dit wordt inhaaltoeslagverlening genoemd. Inhaaltoeslagverlening gaat maximaal tien jaar terug.

Wat kunt u zelf doen?

Deze pagina bevat geen informatie over de hoogte van uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl, uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en in de Mijn SPX-omgeving. Daarnaast kunt u voor informatie over bijvoorbeeld de AOW en het regelen van aanvullend pensioen terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank, het Nibud of de Pensioenkijker.