Toeslagverlening

Inflatie
Prijzen veranderen. Bijna alle producten worden na verloop van tijd duurder. Met 100 euro kunt u over een paar jaar waarschijnlijk minder kopen dan nu. Daarom is het belangrijk dat het pensioen dat u nu hebt opgebouwd nog evenveel waard is als u met pensioen gaat. Het pensioenfonds kan hiervoor zorgen door op uw pensioen een toeslag te verlenen. In dat geval krijgt u meer pensioen. Zo houdt uw pensioen zoveel mogelijk zijn waarde, ook als de prijzen hoger worden.

Voorwaardelijkheid
Het pensioenfonds probeerde ieder jaar een toeslag op uw pensioen toe te kennen, maar toeslagverlening is geen recht. Het bestuur van het pensioenfonds besloot ieder jaar of op de pensioenen een toeslag verleend kon worden. Het pensioenfonds kon alleen een toeslag verlenen als het voldoende vermogen had. Als u in een bepaald jaar een toeslag kreeg, was het niet zeker of u het jaar erop weer een toeslag kreeg. En de toeslag kon in het ene jaar hoger zijn dan in het andere jaar. Dit wordt 'voorwaardelijke toeslagverlening' genoemd.

Risico's

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het was mogelijk dat het pensioenfonds uw pensioen niet met de prijzen mee kon laten groeien. Het pensioenfonds heeft namelijk te maken met de volgende risico's:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. De pensioenen moeten daardoor langer uitbetaald worden.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Het pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om dezelfde pensioenen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van de beleggingen van het pensioenfonds kunnen tegenvallen.

  Prijsindex en loonindex
  Het pensioenfonds probeerde de pensioenen aan te passen aan 75% van de stijging van de prijzen (de prijsindex). Tevens probeerde het pensioenfonds de pensioenen van de actieve deelnemers te verhogen tot maximaal de algemene loonontwikkeling (de loonindex). Het pensioenfonds reserveerde geen geld voor deze toeslagverlening. Met uitzondering van de eventuele verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers werd de toeslagverlening uit beleggingsrendement gefinancierd. De eventuele verhoging van de pensioenen van de actieve deelnemers werd eerst gefinancierd uit de premieruimte. Vervolgens kon een eventueel tekort gefinancierd worden uit de vrije middelen.

  Toeslagverleningen in de afgelopen 10 jaar
  De afgelopen 10 jaar zijn aan actieve deelnemers de volgende toeslagen toegekend:
 • Per 1 januari 2022: 0,00%. De maatstaf was 2,57%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2020 tot oktober 2021 met 3,42% omhoog.
 • Per 1 januari 2021: 0,00%. De maatstaf was 3,04%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2019 tot oktober 2020 met 1,22% omhoog.
 • Per 1 januari 2020: 0,00%. De maatstaf was 2,58%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2018 tot oktober 2019 met 2,72% omhoog.
 • Per 1 januari 2019: 0,00%. De maatstaf was 2,09%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2017 tot oktober 2018 met 2,10% omhoog.
 • Per 1 januari 2018: 0,00%. De maatstaf was 1,66%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2016 tot oktober 2017 met 1,33% omhoog.
 • Per 1 januari 2017: 0,00%. De maatstaf was 1,69%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2015 tot oktober 2016 met 0,42% omhoog.
 • Per 1 januari 2016: 0,00%. De maatstaf was 1,33%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2014 tot oktober 2015 met 0,63% omhoog.
 • Per 1 januari 2015: 0,00%. De maatstaf was 1,37%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2013 tot oktober 2014 met 1,05% omhoog.
 • Per 1 januari 2014: 0,00%. De maatstaf was 1,17%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2012 tot oktober 2013 met 1,56% omhoog.

Verwachting voor de komende jaren

Per 1 januari 2023 is de uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds opgezegd. Sindsdien is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen bij het pensioenfonds. Omdat er geen actieve deelnemers meer zijn, zal in dit kader dus ook geen toeslagverlening meer plaatsvinden.
 

Inhaaltoeslagverlening
De pensioenregeling kent de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden in het verleden gemiste toeslagen in te halen. Dit wordt inhaaltoeslagverlening genoemd. Inhaaltoeslagverlening gaat maximaal tien jaar terug.

Wat kunt u zelf doen?

Deze pagina bevat geen informatie over de hoogte van uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl, uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en in de Mijn SPX-omgeving. Daarnaast kunt u voor informatie over bijvoorbeeld de AOW en het regelen van aanvullend pensioen terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank, het Nibud of de Pensioenkijker.