Nabestaandenpensioen

Soorten nabestaandenpensioen
In de pensioenregeling waren een partnerpensioen en een wezenpensioen op opbouwbasis geregeld. Deze pensioenen kunnen belangrijk zijn voor u als u een partner en/of kind(eren) hebt en u overlijdt. Het partnerpensioen is inkomen voor uw partner als u overlijdt. Het wezenpensioen is inkomen voor uw kind(eren) als u overlijdt.

Partner
Met partner wordt bedoeld de man of vrouw met wie u een relatie hebt. Deze relatie kan zijn:
  • een huwelijk;
  • een geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand;
  • ongehuwd samenwonen als u aan de voorwaarden van het pensioenreglement voldoet.

Kind
Met kind wordt bedoeld:
  • een kind dat tot u in een familierechtelijke verhouding staat;
  • een stiefkind of pleegkind dat tot uw huishouden behoort en/of tot uw overlijden door u als eigen kind wordt onderhouden en opgevoed.