Ouderdomspensioen

Begin deelneming
U bouwt ouderdomspensioen op zodra u meedoet met de pensioenregeling. U bent dan deelnemer. U bouwt pensioen op in de pensioenregeling vanaf de eerste dag dat u voor uw werkgever werkt, onder de voorwaarde dat u 18 jaar of ouder bent.

Einde deelneming
U blijft pensioen opbouwen in de pensioenregeling tot u met pensioen gaat. Of tot de dag dat u weggaat bij uw werkgever. Als u arbeidsongeschikt wordt, blijft u pensioen opbouwen in de pensioenregeling zolang u recht hebt op premievrije voortzetting van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid.

Ingang en einde
U kunt met pensioen op de dag dat u 67 jaar wordt. U krijgt dit pensioen totdat u overlijdt.

Hoogte
Het is nu nog niet te zeggen hoeveel ouderdomspensioen u precies krijgt als u 67 jaar bent. Uw pensioenregeling is een 'uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling'. Dat betekent dat uw pensioenuitkering afhangt van de salarissen die u tot aan uw pensioen jaarlijks verdiend hebt. Hoeveel pensioenuitkering u krijgt, weet u pas precies als u met pensioen gaat.