Deeltijdpensioen

Deels werken, deels met pensioen
U kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Deze mogelijkheid heeft u vanaf het moment dat u 50 jaar wordt en houdt in dat u in gedeeltelijk gaat werken en gedeeltelijk met pensioen gaat. U spreekt eerst met uw werkgever af hoeveel uur u nog doorwerkt. Als u bijvoorbeeld 60% van de oorspronkelijke uren per week blijft werken, kunt u met deeltijdpensioen voor maximaal 40%. Dit betekent dat u alvast maximaal 40% krijgt van het ouderdomspensioen dat u op dat moment hebt opgebouwd. Voor 60% blijft u meedoen met de pensioenregeling. Voor dit deel blijft u ook pensioen opbouwen.

Lagere pensioenuitkering
Uw pensioen wordt lager als u met deeltijdpensioen gaat.

Gevolgen voor partnerpensioen
Ook het partnerpensioen wordt lager als u met deeltijdpensioen gaat.