Deeltijdpensioen

Deels werken, deels met pensioen
U kon ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Deze mogelijkheid had u vanaf het moment dat u 50 jaar werd en hield in dat u gedeeltelijk ging werken en gedeeltelijk met pensioen ging. Als u bijvoorbeeld 60% van de oorspronkelijke uren per week bleef werken, kon u met deeltijdpensioen voor maximaal 40%. Dit betekende dat u alvast maximaal 40% kreeg van het ouderdomspensioen dat u op dat moment had opgebouwd. Voor 60% bleef u meedoen met de pensioenregeling. Voor dit deel bleef u ook pensioen opbouwen.

Lagere pensioenuitkering
Uw pensioen werd lager als u met deeltijdpensioen ging.

Gevolgen voor partnerpensioen
Ook het partnerpensioen werd lager als u met deeltijdpensioen ging.