Hoog/laag of laag/hoog

Eerst wat meer, daarna wat minder pensioen (of andersom)
U kon ervoor kiezen om in de eerste periode na uw pensioneren meer of minder pensioen te krijgen dan daarna. Bijvoorbeeld omdat u dacht dat u in de eerste jaren, of juist in latere jaren, meer geld nodig hebt. De verhouding tussen de verhoogde en de verlaagde uitkering mocht hoogstens 100:75 zijn. In de eerste periode had u meerdere keuzemomenten.

Combineren met vervroeging
U kon kiezen voor hoog/laag of laag/hoog in combinatie met vervroeging. Deze combinatie was op z'n vroegst mogelijk als u 55 jaar bent.

Gevolgen voor partnerpensioen
Het partnerpensioen bleef hetzelfde. Dat veranderde dus niet mee met uw ouderdomspensioen.