Ploegenpensioen

Soorten ploegenpensioen
Als u in ploegendienst werkt, kon u, afhankelijk van uw werkgever en de datum waarop u in dienst was getreden, recht hebben op een ploegenpensioen. Dit ploegenpensioen kon bestaan uit een ploegenouderdomspensioen, een ploegenpartnerpensioen en een ploegenwezenpensioen op opbouwbasis of een ploegenpartnerpensioen en een ploegenwezenpensioen op risicobasis. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Xerox Pensioenbureau.