Uitstel

Later met pensioen
In principe ging u met pensioen als u 67 jaar werd. Wilde u later met pensioen, dan kon u dit aanvragen. Op z'n laatst kon u met pensioen als u 70 jaar was.

Geen pensioenopbouw meer
Als u later met pensioen ging dan op 67 jaar, moest u ook daadwerkelijk doorgaan met werken. Uw pensioenopbouw stopte wél op leeftijd 67 jaar.

Hogere pensioenuitkering
Des te later u met pensioen ging, des te hoger werd uw pensioenuitkering.

Gevolgen voor partnerpensioen
Het partnerpensioen bleef hetzelfde. Dat veranderde dus niet mee met uw ouderdomspensioen.