Uitstel

Later met pensioen
In principe gaat u met pensioen als u 67 jaar wordt. Wilt u later met pensioen, dan kunt u dit aanvragen. Op z'n laatst kunt u met pensioen als u 70 jaar bent.

Geen pensioenopbouw meer
Als u later met pensioen gaat dan op 67 jaar, moet u ook daadwerkelijk doorgaan met werken. Uw pensioenopbouw stopt wél op leeftijd 67 jaar.

Hogere pensioenuitkering
Des te later u met pensioen gaat, des te hoger wordt uw pensioenuitkering.

Gevolgen voor partnerpensioen
Het partnerpensioen blijft hetzelfde. Dat verandert dus niet mee met uw ouderdomspensioen.