Hoe is uw pensioen geregeld?

In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl, op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en in de Mijn SPX-omgeving.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in onze Verklaring inzake beleggingsbeginselen. Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, vindt u in de Privacyverklaring.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van Stichtig Pensioenfonds Xerox, waaronder het Beleid Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).


 
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Meer informatie                 

 
 
 
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Meer informatie

 
 
 
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf (gedeeltelijk) geen premie meer. Meer informatie

 
 
 
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik dan door naar het pensioenreglement.

 
  

 
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons. Meer informatie

 
   

  
U bouwt op drie manieren pensioen op:
A: AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank leest u meer over de AOW.
B: Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Xerox. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C: Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
Meer informatie
  
 
Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling. Meer informatie
 
 
 

 
U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over €14.802 bouwt u in 2022 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-gerechtigde leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,472% aan pensioen op. Meer informatie
 
 
U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Meer informatie

 


 
Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

 
 
 
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Raadpleeg dan de Pensioenvergelijker. Meer informatie

 
 
 
U bouwt pensioen op over het salaris tot €114.866. Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een aparte regeling via uw werkgever. Meer informatie
 
 
 
Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan op het moment dat uw deelneming aan de pensioenregeling wordt beëindigd of op het moment dat u met pensioen gaat. Meer informatie
 
 
 
Wilt u het partnerpensioen of een deel daarvan omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat. Meer informatie

 
 
 
Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u minimaal drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Meer informatie
 
 
Wilt u eerder of later met pensioen gaan? Dit moet u minimaal drie maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Meer informatie
 
 
 
Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op het moment dat u met pensioen gaat. Meer informatie

 


 

 
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Stichting Pensioenfonds Xerox heeft namelijk te maken met de volgende risico's:
 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Het pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  Meer informatie
 
 

 
Wij proberen het pensioen van de actieve deelnemers elk jaar mee te laten groeien met 75% van de stijging van de prijzen. Daarbovenop proberen wij het pensioen van de actieve deelnemers elk jaar mee te laten groeien met de algemene loonontwikkeling. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij zo toeslagen verleend op de pensioenen voor de actieve deelnemers:
 • Per 1 januari 2022: 0,00%. De maatstaf was 2,57%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2020 tot oktober 2021 met 3,42% omhoog.
 • Per 1 januari 2021: 0,00%. De maatstaf was 3,04%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2019 tot oktober 2020 met 1,22% omhoog.
 • Per 1 januari 2020: 0,00%. De maatstaf was 2,58%. De prijzen gingen in de periode van oktober 2018 tot oktober 2019 met 2,72% omhoog.
 • Meer informatie
 
  
Als we een tekort hebben, nemen we - indien nodig - één van de volgende maatregelen:
 • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen en/of de lonen.
 • Uw premie gaat omhoog.
 • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In 2014 verlaagden wij de pensioenen met 2,6%.
  Meer informatie


 

 
Stichting Pensioenfonds Xerox maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.
Meer informatie


 
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

 
 
 
Als u arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie                                                


 
 
 
Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Meer informatie

 
 
 
Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Meer informatie

 
 
 
Als u verhuist naar het buitenland. Meer informatie                                           


 
 
 
Als u werkloos wordt. Meer informatie                                                            


 
 
 
Als u minder of meer gaat werken. Meer informatie                                           


 
 
 
Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Meer informatie   


 
 
 
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Meer informatie    


 
 
 
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op Mijnpensioenoverzicht.nl.

 
 
 


 
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruikmaakt van de actie- en/of keuzemomenten:
Stichting Pensioenfonds Xerox - Xerox Pensioenbureau
Postbus 43, 5800 MA Venray
Telefoon: 088 - 401 26 37
E-mail: info@xeroxpensioenfondsen.nl

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op Mijnpensioenoverzicht.nl.
Meer weten over uw pensioen? Klik op één van de iconen voor laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3.


Laatstelijk bijgewerkt: januari 2022