Overlijden

Melding
Het Xerox Pensioenbureau krijgt automatisch een melding van uw overlijden. Er wordt dan binnen een maand contact opgenomen met uw nabestaanden.

Nabestaandenpensioen
Bij uw overlijden hebben uw nabestaanden mogelijk recht op nabestaandenpensioen.