Pensioen 1-2-3

In dit Pensioen 1-2-3 vindt u informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Xerox zoals deze bestond tot en met 31 december 2022. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In laag 1 leest u in het kort de belangrijkste informatie over de pensioenregeling. Klik op de iconen of de tekst 'meer informatie' om naar laag 2 te gaan. Daarin vindt u meer informatie over alle onderwerpen in de eerste laag. Tot slot vindt u in laag 3 documenten met juridische en beleidsmatige informatie van het pensioenfonds.

U bepaalt zelf hoe gedetailleerd u de informatie tot u neemt: op hoofdlijnen (laag 1), met een toelichting op de hoofdlijnen (laag 2) of gedetailleerd (laag 3).

Informatie over de manier waarop het pensioenfonds omgaat met uw persoonsgegevens, vindt u in de Privacyverklaring. Over cookies kunt u meer lezen in de Cookieverklaring.

Dit Pensioen 1-2-3 behandelt de pensioenregeling volgens het pensioenreglement zoals dat gold vanaf 1 januari 2022. Als voor u een eerder pensioenreglement van toepassing is, kunt u dat hier vinden.