Met pensioen gaan

Ingang en einde

U kunt met pensioen op de dag dat u 67 jaar wordt. U krijgt dit pensioen totdat u overlijdt.

Hoogte
Het is nu nog niet te zeggen hoeveel ouderdomspensioen u precies krijgt als u 67 jaar bent. Uw pensioenregeling is een 'uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling'. Dat betekent dat uw pensioenuitkering afhangt van de salarissen die u tot aan uw pensioen jaarlijks verdiend hebt. Hoeveel pensioenuitkering u krijgt, weet u pas precies als u met pensioen gaat.

Belastingen en premies
Het pensioenfonds houdt loonheffing in op uw pensioen. Bovendien houdt het pensioenfonds een premie in voor de Zorgverzekeringswet. Deze bedragen gaan af van uw pensioen voordat u het pensioen op uw rekening krijgt.